Specialisté v BOZP a PO
 

PO

Činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně (podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů):

  • Vytvoření povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu
  • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad
  • Provádění vstupních a periodických školení
  • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v rámci projektu
  • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO
  • Asistence při krizových situacích ( požár, havarijní stavy, …)
  • Součinnost při kontrole státního odborného dozoru