Specialisté v BOZP a PO
 

Koordinátor

Služby koordinátora BOZP (ve smyslu zákona 309/2006 Sb.):

  • Vypracování povinné dokumentace před vlastní realizací stavby.
  • Oznámení o zahájení stavby, předkládané oblastnímu inspektorátu práce.
  • Provádění kontroly pracoviště – stavby.
  • Provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a podávání návrhů na jejich odstranění.
  • Oznamovat zadavateli stavby, že nebyly zhotovitelem stavby neprodleně zjednány nápravy nebo přijata přiměřená opatření k odstranění zjištěných závad BOZP na staveništi.
  • Koordinace vyšetřování pracovních úrazů na stavbě.
  • Účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě.
  • Vyhledávání a specifikování rizik v průběhu stavby a podávání návrhů preventivních opatření.