Specialisté v BOZP a PO
 

BOZP

Činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (podle Zákoníku práce v platném znění):

  • Vytvoření povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu
  • Provádění kontrol pracoviště – stavby, o dodržování pravidel BOZP
  • Navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků
  • Informování investora o závadách BOZP na stavbě
  • Účast při kontrolních dnech stavby
  • Provádění kontrol platné dokumentace BOZP subdodavatelů
  • Spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování „Záznamu o úrazu“
  • Přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP